Instrumenti

 Ima na lageru Trenutno nema na lageru
RK 3141 Signal injektor
500,00 din (1-99 kom)
500,00 din (100-499 kom)
500,00 din (>500 kom)
RK 3175 Tragač strujnih vodova
658,43 din (1-9 kom)
658,43 din (10-99 kom)
658,43 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
RK 3252 Akustički OmMetar
310,53 din (1-99 kom)
310,53 din (100-499 kom)
310,53 din (>500 kom)
RK 3254 Ispitivač tiristora i triaka
1.242,14 din (1-9 kom)
1.242,14 din (10-99 kom)
1.242,14 din (>100 kom)
RK 3257 Ispitivač tranzistora u električnom kolu
414,55 din (1-9 kom)
414,55 din (10-99 kom)
414,55 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
RK 3259 Digitalni LED voltmetar (panelmetar)
1.242,10 din (1-9 kom)
1.242,10 din (10-99 kom)
1.242,10 din (>100 kom)
RK 3268 LCD Voltmetar
1.785,53 din (1-9 kom)
1.785,53 din (10-99 kom)
1.785,53 din (>100 kom)
RK 3269 Digitalni LED termometar
1.375,50 din (1-9 kom)
1.375,50 din (10-99 kom)
1.375,50 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
RK 3270 LCD Termometar
1.841,41 din (1-9 kom)
1.841,41 din (10-99 kom)
1.841,41 din (>100 kom)
RK 3935 LED Termometar sa LM3914 i LM35
1.624,50 din (1-9 kom)
1.609,50 din (10-99 kom)
1.609,50 din (>100 kom)
 

Popularno

RK 3269 Digitalni LED termometar
1.375,50 din (1-9 kom)
1.375,50 din (10-99 kom)
1.375,50 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
 
RK 3175 Tragač strujnih vodova
658,43 din (1-9 kom)
658,43 din (10-99 kom)
658,43 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
 
RK 3257 Ispitivač tranzistora u električnom kolu
414,55 din (1-9 kom)
414,55 din (10-99 kom)
414,55 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
 
RK 3259 Digitalni LED voltmetar (panelmetar)
1.242,10 din (1-9 kom)
1.242,10 din (10-99 kom)
1.242,10 din (>100 kom)