Otpornici, Ugljenoslojni, 1W, 5%

 Ima na lageru Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 0R1
4,25 din (1-9 kom)
3,83 din (10-49 kom)
2,98 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 0R15
4,25 din (1-9 kom)
3,83 din (10-49 kom)
2,98 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 0R22
4,25 din (1-9 kom)
3,83 din (10-49 kom)
2,98 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 0R33
4,25 din (1-9 kom)
3,83 din (10-49 kom)
2,98 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 0R47
4,25 din (1-9 kom)
3,83 din (10-49 kom)
2,98 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 100K
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 100R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 10K
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 10M
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 10R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 120R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 12R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 150K
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 150R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 15K
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 15R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 180K
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 180R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 18R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 1K
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 1K2
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 1K5
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 1K8
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 1M
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 1R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 1R2
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 1R5
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 220K
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 220R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 22K
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 22R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 270K
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 270R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 27R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 2K2
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 2R2
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 2R7
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 330R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 33R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 390K
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 390R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 39R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 3K3
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 3R3
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 3R9
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 470R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 47K
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 47R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 4K7
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 4R7
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 560K
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 560R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 56R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 5K6
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 5R6
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 680K
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 680R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 68R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 6K8
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 6R8
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 820K
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 820R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 82K
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 82R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
 

Popularno

Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 150K
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
 
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 10M
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru
 
Otpornik, ugljenoslojni, 1W, 5%, 16x3mm, 39R
3,38 din (1-9 kom)
3,05 din (10-49 kom)
2,38 din (50-99 kom)
Trenutno nema na lageru