Instrumenti

 Ima na lageru Trenutno nema na lageru
RK 3141 Signal injektor
525,00 din (1-99 kom)
525,00 din (100-499 kom)
525,00 din (>500 kom)
Trenutno nema na lageru
RK 3175 Tragač strujnih vodova
691,34 din (1-9 kom)
691,34 din (10-99 kom)
691,34 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
RK 3252 Akustički OmMetar
326,06 din (1-99 kom)
326,06 din (100-499 kom)
326,06 din (>500 kom)
Trenutno nema na lageru
RK 3254 Ispitivač tiristora i triaka
1.714,61 din (1-9 kom)
1.714,61 din (10-99 kom)
1.714,61 din (>100 kom)
RK 3257 Ispitivač tranzistora u električnom kolu
435,29 din (1-9 kom)
435,29 din (10-99 kom)
435,29 din (>100 kom)
RK 3259 Digitalni LED voltmetar (panelmetar)
1.304,21 din (1-9 kom)
1.304,21 din (10-99 kom)
1.304,21 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
RK 3268 LCD Voltmetar
1.874,81 din (1-9 kom)
1.874,81 din (10-99 kom)
1.874,81 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
RK 3269 Digitalni LED termometar
1.444,27 din (1-9 kom)
1.444,27 din (10-99 kom)
1.444,27 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
RK 3270 LCD Termometar
1.933,49 din (1-9 kom)
1.933,49 din (10-99 kom)
1.933,49 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
RK 3935 LED Termometar sa LM3914 i LM35
1.705,74 din (1-9 kom)
1.689,98 din (10-99 kom)
1.689,98 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
 

Popularno

RK 3269 Digitalni LED termometar
1.444,27 din (1-9 kom)
1.444,27 din (10-99 kom)
1.444,27 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
 
RK 3175 Tragač strujnih vodova
691,34 din (1-9 kom)
691,34 din (10-99 kom)
691,34 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru
 
RK 3257 Ispitivač tranzistora u električnom kolu
435,29 din (1-9 kom)
435,29 din (10-99 kom)
435,29 din (>100 kom)
 
RK 3259 Digitalni LED voltmetar (panelmetar)
1.304,21 din (1-9 kom)
1.304,21 din (10-99 kom)
1.304,21 din (>100 kom)
Trenutno nema na lageru